Selectaţi limba
Menu
Primaria Soimus
Siteul oficial al comunei Şoimuş

Infintarea de alimentare cu apa in comuna Soimus

Proiect co-finanțat din Fondul European de Coeziune


Pentru informaĹŁii detaliate despre celelalte programe cofinanĹŁate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaĹŁi www.fonduri-ue.ro

 
 1. Număr referinĹŁÄƒ: cod SMIS CSNR58653, contract de finanČ›are nr. 8413/02 iunie 2015
 2. Program OperaĹŁional Sectorial “Mediu”
 3. Autoritatea de management pentru POS Mediu
Unitatea administrativ teritorială Primăria comunei Č˜oimuČ™ implementează proiectul: â€œĂŽnfiinČ›are reČ›ea de alimentare cu apă În comuna Č˜oimuČ™, judeČ›ul Hunedoara“.
Proiectul este finanĹŁat de Uniunea Europeană ĹŸi Guvernul României prin Programul OperaĹŁional Sectorial “Mediu”, Axa prioritară 1 - Extinderea Č™i modernizarea sistemelor de apă Č™i apă uzată.
Valoarea totală a proiectului este de 16.572.406,00 lei, fără TVA din care 16.572.406,00 lei, fără TVA reprezintă valoarea totală eligibilă, finanĹŁarea nerambursabilă acordată din fondul de coeziune este În cuantum de 14.610.232,00 lei fără TVA, contribuČ›ia Guvernului Rpmâniei 1.796.449,00 lei fără TVA, iar contribuĹŁia Beneficiarului este În sumă de 165.725,00 lei fără TVA.
Proiectul se derulează Începând cu data de 02 iunie 2015.
Rezultatele aĹŸteptate ale proiectului sunt:
 • 2.373 ml lungime conductă de aducČ›iune;
 • 47.567 ml reČ›ea de distribuČ›ie apă;
 • 1 buc staČ›ie de clorinare;
 • 1 buc staČ›ie de pompare;
 • 1 buc bazin 550 mc;
 • 133 buc cămin vane;
 • 179 buc hidranČ›i;
 • 8 buc sutraversări;
 • 14 buc supratraversări.

ĂŽn perioada scursă de la semnarea contractului de finanĹŁare au fost Încheiate următoarele contracte:
 • asistenĹŁÄƒ tehnică servicii dirigenĹŁie de ĹŸantier având În vedere prevederile art. 19 din O.U.G. nr.34/2006, cu modificările ĹŸi completările ulterioare, nr. contract 2126/08.04.2014;
 • lucrări pentru obiectivul de investiĹŁii â€œĂŽnfiinČ›are reČ›ea de alimentare cu apă În comuna Č˜oimuČ™, judeČ›ul Hunedoara“, nr contract 2400/ 24.04.2014;
 • supervizarea execuČ›iei lucrărilor contract de servicii 3681/12.06.2015;
 • servicii de consultanĹŁÄƒ În domeniul managementului de proiect având În vedere prevederile art. 19 din O.U.G. nr.34/2006, cu modificările ĹŸi completările ulterioare, nr. contract 3669/15.06.2015;
 • servicii de audit financiar contract de servicii nr. 3710/15.06.2015;
 • servicii de promovare ĹŸi publicitate – contract de servicii nr. 3722/16.06.2015;
 • asistenČ›Äƒ tehnică acordată de proiectant contract de servicii nr. 3845/19.06.2015.

ĂŽn conformitate cu InstrucĹŁiunile din anexele la contractul de finanĹŁare, s-a elaborat ĹŸi transmis notificarea privind depunerea cererii de prefinanĹŁare, suma solicitată fiind de 640.074,00 lei.
Au fost elaborate rapoartele de progres nr. 1 ĹŸi rapoartele de progres nr. 2.
Contact: Pentru informaĹŁii suplimentare, persoana de contact este Irimie Mihai Gabriel, Primar, telefon/fax: 0254-237350, e-mail: primariasoimus@gmail.com.
 
„ConĹŁinutul acestui material nu reprezintă În mod obligatoriu poziĹŁia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.