Selectaţi limba
Menu
Primaria Soimus
Siteul oficial al comunei Şoimuş

ÎNFIINȚARE REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA ȘOIMUȘ

Proiect co-finanțat din Fondul European de Coeziune


Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

 
 1. Număr referinţă: cod SMIS CSNR58653, contract de finanțare nr. 8413/02 iunie 2015
 2. Program Operaţional Sectorial “Mediu”
 3. Autoritatea de management pentru POS Mediu
Unitatea administrativ teritorială Primăria comunei Șoimuș implementează proiectul: “Înființare rețea de alimentare cu apă în comuna Șoimuș, județul Hunedoara“.
Proiectul este finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin Programul Operaţional Sectorial “Mediu”, Axa prioritară 1 - Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată.
Valoarea totală a proiectului este de 16.572.406,00 lei, fără TVA din care 16.572.406,00 lei, fără TVA reprezintă valoarea totală eligibilă, finanţarea nerambursabilă acordată din fondul de coeziune este în cuantum de 14.610.232,00 lei fără TVA, contribuția Guvernului Rpmâniei 1.796.449,00 lei fără TVA, iar contribuţia Beneficiarului este în sumă de 165.725,00 lei fără TVA.
Proiectul se derulează începând cu data de 02 iunie 2015.
Rezultatele aşteptate ale proiectului sunt:
 • 2.373 ml lungime conductă de aducțiune;
 • 47.567 ml rețea de distribuție apă;
 • 1 buc stație de clorinare;
 • 1 buc stație de pompare;
 • 1 buc bazin 550 mc;
 • 133 buc cămin vane;
 • 179 buc hidranți;
 • 8 buc sutraversări;
 • 14 buc supratraversări.

În perioada scursă de la semnarea contractului de finanţare au fost încheiate următoarele contracte:
 • asistenţă tehnică servicii dirigenţie de şantier având în vedere prevederile art. 19 din O.U.G. nr.34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, nr. contract 2126/08.04.2014;
 • lucrări pentru obiectivul de investiţii “Înființare rețea de alimentare cu apă în comuna Șoimuș, județul Hunedoara“, nr contract 2400/ 24.04.2014;
 • supervizarea execuției lucrărilor contract de servicii 3681/12.06.2015;
 • servicii de consultanţă în domeniul managementului de proiect având în vedere prevederile art. 19 din O.U.G. nr.34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, nr. contract 3669/15.06.2015;
 • servicii de audit financiar contract de servicii nr. 3710/15.06.2015;
 • servicii de promovare şi publicitate – contract de servicii nr. 3722/16.06.2015;
 • asistență tehnică acordată de proiectant contract de servicii nr. 3845/19.06.2015.

În conformitate cu Instrucţiunile din anexele la contractul de finanţare, s-a elaborat şi transmis notificarea privind depunerea cererii de prefinanţare, suma solicitată fiind de 640.074,00 lei.
Au fost elaborate rapoartele de progres nr. 1 şi rapoartele de progres nr. 2.
Contact: Pentru informaţii suplimentare, persoana de contact este Irimie Mihai Gabriel, Primar, telefon/fax: 0254-237350, e-mail: primariasoimus@gmail.com.
 
„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.