Selectaţi limba
Menu
Primaria Soimus
Siteul oficial al comunei Şoimuş

Obiective turistice

Comuna Şoimuş are o istorie bogată dar încă nevalorificată. În afară de zonele cu un pitoresc deosebit, această comună este înzestrată cu câteva obiective turistice care nu trebuiesc ratate atunci când plecaţi într-o drumeţie.
                                                                   
BISERICA ,,SF. NICOLAE” DIN ŞOIMUŞ
Biserica a fost ridicată în anul 1705, după cum o dovedeşte inscripţia dăltuită în pragul de sus al uși, spre naos. Pereţii, din bârne de stejar îmbinate în coadă de rândunică, delimitează o navă dreptunghiulară şi o absidă în prelungire, poligonală cu trei laturi. Dimensiunile modeste i-au fost amplificate, spre vest cu un nou pronaos (sec.XIX), peste partea adăugată amplasându-se şi scunda clopotniţă, cu un foişor simplu. De remarcat ancadramentul intrării, de pe latura sudică, bogat ornamentat cu un chenar din cruci piezişe şi trei chenare pe motivul dinte de lup, precum şi cu rozete. Înainte de 1966, suprafaţa bârnelor dinspre interior, a fost căptuşită cu placaj peste fragmente de pictură murală.

BISERICA ,,ADORMIREA MAICII DOMNULUI” DIN SULIGHETE
Această biserică din lemn este construită, după părerea specialiştilor, cândva anterior sec. al XVIII-lea. Ea se află pe dealul Bozăneşti, de unde domină întreaga aşezare ce se găseşte într-o depresiune largă. Acest lăcaş de cult a trecut de- a lungul timpului prin mai multe renovări, biserica fiind tencuită la exterior, acoperişul actual având învelitoarea din ţiglă, turnul-clopotniţă, cu foişor, fiind căptuşit cu tablă şi înfundat, la fel şi coiful ascuţit fiind învelit cu tablă. Monumentul are dimensiuni apreciabile, datorate atât lărgirii pereţilor laterali, rezultând astfel o absidă decroşată, poligonală, cu cinci laturi, cât şi lungirii edificiului, prin intercalarea unei travee. În 1890, Dionisie Iuga de la Nicula, pictează cerimea şi tâmpla, consemnându-şi activitatea pe timpanul de vest al bolţii naosului: ,,zugrăvit prin Dionisie Iuga cantor et zugrav de Nicula 1890”. Temele iconografice ale acestui perete sunt: Învierea; Înălţarea; Pogorârea Duhului Sfânt; Proorocul Ilie. Pictura bolţii naosului cuprinde: Evangheliştii; Răstignirea; Cina cea de taină. Pe bolta altarului temele sunt: Naşterea Domnului; Botezul; Cei trei ierarhi. Pictura de la Sulighete este pătrunsă de spiritul icoanelor pe sticlă, fiind cea mai reuşită din activitatea lui Dionisie Iuga, care a pictat mai multe biserici din Transilvania.


BISERICA "INTRAREA ÎN BISERICĂ A MAICII DOMNULUI" DIN SULIGHETE
Biserica de lemn din satul Căinelu de Jos, comuna Șoimuș, județul Hunedoara are hramul „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”
şi nu figurează pe lista nouă a monumentelor istorice. Biserica  a fost construită, conform tradiției orale, în secolul XVIII. Construită din bârne masive de lemn, biserica, în urma numeroaselor modificări, are în prezent acoperișul din țiglă, turnul învelit în tablă și este tencuită în exterior. În urma unor astfel de lucrări de „reparații” în anul 1937 pictura parietală a fost acoperită cu un strat de var. Nu are uși împărătești și diaconești, dar are un patrimoniu mobil format din icoane și cărți bisericești vechi.

REZERVAŢIA NATURALĂ BOHOLT 
Rezervație naturală de tip mixt, categoria a IV-a (rezervaţie naturală, tip mixt), reprezentativă pentru protecția izvoarelor de apă minerală din zonă. Cu o suprafaţă de numai 1ha şi situată pe raza localităţii Boholt, comuna Şoimuş, rezervaţia a fost declarată la început pentru protecţia izvoarelor de apă minerală din zonă. În prezent obiectul protecţiei s-a restrâns doar la un sector scurt de chei de pe Valea Teiului, cu aspect de canion, mărginit de vegetaţie forestieră cu asociaţii vegetale termofile, dezvoltate pe calcare.
Vulcanismul a dat naștere unei succesiuni largi de roci (piroclastite, marne, marnocalcare, gresii calcaroase și argile), care se prezintă sub formă de curgeri de lavă vulcanice.
PEŞTERA DIN SATUL BOHOLT